Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Začni ich využívať na maximum

Stano chystá túru na Kriváň. Vraj by sa tam mal každý Slovák aspoň raz v živote vybrať. Celú túru si poctivo naplánoval. Vybral si trasu – rozhodol sa, že pôjde zo smeru Štrbského plesa. Pripravil si všetko potrebné vrátane mapy, jedla a vhodného oblečenia. Zistil, aké má byť počasie vo vybraný deň a zohnal si parťákov. Potom mu neostalo nič iné, len sa vydať na toto malé dobrodružstvo.

Možno si teraz kladieš otázku, čo to má spoločné so silnými stránkami. Práca na silných stránkach je tiež niečo ako cesta. Ich odhalenie je jej začiatkom. Cieľom je ich čo najlepšie využívať. Počas cesty sa snažíš nachádzať nové možnosti ich využitia. No tak, ako sa musel Stano pripraviť na svoju túru, mal by si sa aj ty pripraviť na svoju cestu za maximálnym využívaním silných stránok. Tak, že si prečítaš tento článok.

Slabé stránky sú v úzadí

Aby si sa čo najlepšie naučil využívať svoje silné stránky, musíš prejsť niekoľkými fázami. Tie sú:

 1. Vyplň tabuľku. Je veľa možností, kam by sa mohla tvoja cesta uberať. Preto je dobré, ak si stanovíš cieľ. Pri stanovení cieľa môže byť užitočná napríklad technika SMART. Nájdi také silné stránky, ktoré ti pomôžu stať sa tým, kým chceš byť alebo ti pomôžu v tvojej práci.
Tabulka-silne stranky

2. Hľadaj spôsoby zlepšenia silných stránok. Premysli si, kde a pri akých príležitostiach môžeš svoje silné stránky využívať. Môžeš si aj nájsť ľudí, ktorí ti pomôžu posúvať sa ďalej. Inými slovami – ktorí ťa “nakopnú.” Hľadaj tiež kurzy, ktoré ti pomôžu.

 1. Vypracuj si plán. Na základe neho budeš rozvíjať svoje silné stránky. K svojmu hlavnému cieľu pridaj menšie, ktoré časovo ohraničíš. Ak už máš pocit že si s niektorou silnou stránkou na najvyššej úrovni, tak jej hľadaj uplatnenie v iných sférach. Možno ti pomôže aj inde.
 1. Deleguj to, čo ti nejde. Ak ti niečo nejde, snaž sa tomu vyhnúť. Alebo to skús delegovať na niekoho iného. Možno sa ako líder bojíš, že nebudeš mať zrazu nad všetkým kontrolu. Pochop, že tak sa ale zahlcuješ úlohami, ktoré z teba vysávajú energiu. Tiež odčerpávajú čas, ktorý by si mohol využiť efektívnejšie. No keď veci, ktoré ti nejdú, deleguješ na iného člena tímu, dávaš mu možnosť rastu. On možno túto úlohu zvládne rýchlejšie. To platí vtedy, ak tú úlohu posunieš niekomu, kto sa v danej záležitosti vyzná.
 1. Rozvíjaj aj súvisiace oblasti. Ak budeš neustále rozvíjať len tú jednu silnú stránku, po čase narazíš na jej limity. A môže to v konečnom dôsledku priniesť opačný efekt, než aký by si si želal. Preto sa snaž nájsť aj ďalšie oblasti, ktoré s danou silnou stránkou súvisia. Ich rozvoj dokáže posilniť tú silnú stránku, na ktorú sa zameriavaš primárne.
 1. Úlohy so zapojením slabých stránok vnímaj cez silné stránky. Občas sa nevyhneš úlohám, kde sa musíš popasovať so svojimi slabými stránkami. Nie je dôvod na paniku. Aj v takom prípade môžeš nájsť nejakú silnú stránku, ktorú využiješ pri náročnej úlohe.
 1. Nesústreď sa na slabé stránky. Zameraj sa na silné stránky, pretože slabé ťa nikam neposunú. No neodignoruj ich úplne. Pokús sa ich dostať len na takú úroveň, aby ťa nepotopili a aby ťa neobmedzovali.

Začni tabuľkou

Ak by sa Stano rozhodol pustiť aj do práce na svojich silných stránkach, vyzeralo by to asi takto: Najskôr si vyplnil tabuľku. Vedie tím grafikov v marketingovej agentúre. Hľadanie kreatívnych riešení a schopnosť predať návrhy klientom sú pre jeho pozíciu kľúčové a zároveň sú to jeho silné stránky. Keď hľadal príležitosti, kde by mohol tieto stránky viac využívať, prišiel na to, že by mohol užšie spolupracovať s dvoma kolegami, ktorí majú podobné silné stránky a tak by sa mohli navzájom motivovať k lepším výsledkom. Vyhľadal si aj kurz predaja zákazníkom, ktorý mu pomôže rozvíjať práve túto silnú stránku. Svoje silné stránky môže, samozrejme, využívať pri samotnej komunikácii s klientom. Rozhodol sa tiež počúvať podcasty, ktoré sa zameriavajú na kreatívne myslenie. Vie, že to ale celé nepôjde bez plánu. A tak si ho vypracoval. Samozrejme, je si vedomý aj svojich slabých stránok. K tým patrí príprava reportov. Vie, že kolegyňa Magda, je v tom doma a preto sa rozhodol, že ju najbližšie poprosí o pomoc. Na rad prišiel rozvoj súvisiacich oblastí. S „predajom“ návrhov klientom úzko súvisia prezentačné aj komunikačné zručnosti. Ich zlepšenie by mu isto pomohlo podporiť tú jeho pôvodnú silnú stránku. Občas sa nedá vyhnúť úlohám, ktoré vyžadujú zapojenie slabých stránok. V Stanovom prípade je to aj prezentovanie návrhov. Občas má pri tom problém vyjadriť svoje myšlienky. No jeho silnou stránkou je to, že dokáže vytvoriť prezentácie, ktoré zaujmú od prvého momentu vďaka grafike. Takže nabudúce, keď nebude vedieť, ako niečo vyjadriť slovami, môže si pomôcť grafickým prvkom. Na záver sa bude snažiť, aby jeho slabé stránky dostal na takú úroveň, aby pre neho nepredstavovali zásadný problém a aby ho neobmedzovali v jeho práci a živote.

Tu je návod na to, ako začať využívať svoje silné stránky naplno. Vieš, čo je potrebné urobiť. Vieš, čo ťa čaká. Teraz je čas vydať sa na cestu.

Zhrnutie

Cesta za využívaním tvojich silných stránok zahŕňa tieto body:

 • Vyplnenie tabuľky.
 • Hľadanie spôsobov zlepšenia silných stránok.
 • Vypracovanie plánu.
 • Delegovanie toho, čo ti nejde.
 • Rozvíjanie aj súvisiacich oblastí.
 • Vnímanie úloh so zapojením slabých stránok cez silné stránky.
 • Nesústredenie sa na slabé stránky.
Dajte o tejto technike vedieť aj svojim známym:

Význam pre silné stránky majú obe

(viac…)

Dajte o tejto technike vedieť aj svojim známym:

Silné stránky hľadaj aj v minulosti

(viac…)

Dajte o tejto technike vedieť aj svojim známym:

Objav v sebe potenciál

Koho si predstavíš, keď sa povie slovo „líder“? Možno ti napadne niekto ako Steve Jobs, prevádzková riaditeľka Facebooku Sheryl Sandberg alebo tvoj bývalý či súčasný manažér. Nie je podstatné, aké zvučné je dané meno. Každý líder, či už svetoznámy alebo nie, má vlastnosti, ktoré ho predurčujú na to, aby vedel viesť ľudí.

Keď sa tak pozeráme na všetkých tých lídrov okolo nás, tak častokrát by sme aj my sami chceli zistiť, či máme potenciál viesť ľudí, či by sa naša kariéra mala uberať smerom k vedúcim pozíciám. No na to je dôležité svoj líderský potenciál najskôr objaviť. Avšak keď sme doteraz žiadnych ľudí neviedli, prichádza otázka: „Ako?“

Tabuľka ti s tým pomôže

Tabuľka líderských silných stránok slúži na odhalenie silných stránok. Je rozdelená do 6 oblastí, pričom každá oblasť má svoje silné stránky.

tabulka-liderskych-zrucnosti1
tabulka-liderskych-zrucnosti2

Skús si z každej oblasti vybrať top 2 silné stránky, ktoré ťa vystihujú. Zamysli sa, kde naposledy si tieto silné stránky použil, a ako by si ich mohol rozvíjať vo svojej práci / vo svojom živote, aj keď ešte nie si na vedúcej pozícii.

Ak ešte nemáš skúsenosti s vedením ľudí, pozri sa do svojho bežného života. Spomeň si napríklad na školské časy – či sa ti darilo viesť ľudí v škole, do akej miery si chcel byť vodcom v triede – predsedom, podpredsedom, alebo aj kapitánom futbalového mužstva... Možno si spoluorganizoval aj nejaký event pre kamarátov, či rodinu. Tam všade si mal možnosť stať sa na chvíľočku malým lídrom.

 

Tvoje silné stránky v šiestich oblastiach

Teraz si predstav Zdenku, ktorá už dlhší čas premýšľa nad tým, že by sa stala líderkou. Najprv ale chce odhaliť, či má aj ona potenciál viesť ľudí. Vzala si tabuľku líderských silných stránok a postupne prechádzala jednotlivé oblasti. Už od školských čias ju vždy všetci chválili, ako dobre dokázala prezentovať. Pracuje na oddelení ľudských zdrojov, takže zdvorilosť v e-mailovej komunikácii je pre ňu samozrejmosťou. To boli jej top dve silné stránky z oblasti komunikácie. Ďalej prešla k podpore tímu. Častokrát informuje kolegov o rôznych kurzoch a ďalších možnostiach rozvoja. Tiež dokáže jednať s každým férovo. Čo sa týka organizácie a plánovania, tak si spomenula, že na vysokej škole bola dva roky podpredsedníčkou študentského klubu. Rada podporovala ostatných členov pri práci a keď mali „porady“, tak ich často aj viedla. Ďalej prešla k oblasti smerovania – opäť si spomenula, že spolu s predsedom klubu dohliadali aj na plnenie úloh jednotlivých členov. Tiež vedela vysvetliť jednotlivé úlohy. Prešla k rozhodovaniu a úsudku. Nikdy jej nerobilo problém rozhodovať sa rýchlo a vždy sa vie poučiť z minulých chýb. Napokon prešla k poslednej časti – k riešeniu problémov. Často, keď majú na oddelení nejaký problém, vie prísť s návrhom možného riešenia. Vie aj efektívne riešiť krízy – napríklad, keď na vianočný večierok nedorazil DJ, tak zavolala svojmu dobrému kamarátovi, či by narýchlo nemohol prísť.

 

Teraz si na rade ty – vypíš si svoje silné stránky z tabuľky. Nezabudni na vytvorenie akčného plánu ako budeš tieto silné stránky rozvíjať, lebo nemá význam zameriavať sa na slabé stránky, ale na tie silné...

Dajte o tejto technike vedieť aj svojim známym:

Zisti, ako ťa vnímajú druhí

(viac…)

Dajte o tejto technike vedieť aj svojim známym:

Odhaľ svoj potenciál

Podľa štúdií z GALLUP chodí až 87 % ľudí do práce kvôli peniazom a len 13% využíva talenty. Tento pomer je priam alarmujúci, keďže v práci strávi človek množstvo času. Preto sa dá povedať, že svet beží len na jednu pätinu výkonu.

Možno sa teraz sám zamýšľaš nad tým, do ktorej kategórie patríš ty. Alebo si vravíš, že chodiť do práce kvôli peniazom nie je zlé. Nuž, pokiaľ to robíš len preto, že ti na konci mesiaca pribudne na účte istá suma peňazí, nenapĺňaš svoj potenciál a to je škoda. Ale ako skrytý potenciál vlastne odhaliť?

 

Tri elementy

S odhaľovaním skrytého potenciálu ti pomôžu tri elementy, ktoré si môžeš predstaviť ako tri kruhy. Miesto, kde sa pretnú, je práve ten potenciál. Teraz si vezmi pero a papier a poď ho odhaliť.

Nakresli tri kruhy, ktoré budú zahŕňať:

 1. Silné stránky
  Tie nám dávajú energiu. Ide o aktivity, kde človek dosahuje dobré výsledky, môže to robiť intuitívne. Človek pri nich rastie – zakaždým to robí lepšie. V neposlednom rade má potrebu robiť to znovu. Na to, aby si ich spoznal, skús preskúmať svoju osobnostnú typológiu, alebo sa jednoducho spýtaj svojich známych, aké zručnosti na tebe oceňujú. Sprav si prieskum a vyhodnoť prečo to tak je.
 2. Túžba 
  Tu ide o osobné nadšenie.
  Veci, ktoré nás privedú do flow (v športovej terminológii sa tento stav nazýva aj „byť v zóne“) – to znamená, že človek robí niečo, čo je veľmi ťažké, ale keďže má na to talent a cíti sa pri tom dobre, tak sa do toho úplne vloží. Ide o bezmyšlienkový stav. Znovu si napíš, pri akých aktivitách sa cítiš tak, že zabúdaš na čas, nepotrebuješ jesť, alebo sa na to tešíš celý deň. Vyber si aspoň 5 aktivít, pri ktorých sa dostávaš do stavu flow.
 3. Hodnoty
  Môže to byť niečo, čo obdivujeme na iných ľuďoch, ale aj to, akým človekom sa chceme stať, v čo veríme, čo je naším poslaním. Niekto môže mať na vrchole svojich hodnôt rodinu, niekto zase kariéru. V oboch prípadoch je to správne. Je to len na tebe. To, aké hodnoty máme, záleží aj na tom, v akej životnej situácii sa momentálne nachádzame. S určením toho, čo je tou správnou hodnotou, nám pomôže aj
  Teória štyroch horákov.
  Skús si napísať na papier 20 hodnôt a postupne ich po jednej vyškrtávaj. Dbaj na to, aby ti na konci zostalo 3 - 5 základných hodnôt. S tými potom prepoj svoje silné stránky a aktivity, pri ktorých si v stave flow.
3-kruhy

Len prepojením 3 kruhov objavíš svoj skrytý potenciál.

 

Je to o prepojení

Predstav si Filipa, ktorý je tréner futbalového mužstva. Medzi jeho silné stránky patrí to, že dokáže viesť ľudí. Rovnako ich dokáže aj patrične namotivovať, dodať im odvahu. Miluje futbal. Počas zápasov svojich zverencov sa často dostáva do flow, kedy vníma len to, čo sa deje na trávniku. K jeho hodnotám patrí vernosť ku klubu, pre ktorý trénuje. Na základe toho vie, že aj keby ho oslovil konkurenčný tím s ponukou pozície trénera, odmietol by. Aj keby bola ponúkaná pozícia lepšie platená. Práve preto, že by to bolo v rozpore s jeho hodnotami.

A teraz si predstav Miloša, ktorý je tiež tréner futbalového mužstva. Rovnako ako vo Filipovom prípade, aj jeho silnou stránkou je vedenie ľudí. Jeho hodnotou je vernosť ku klubu, ktorý trénuje. Futbal má síce rád, ale počas zápasov sa nedostáva do stavu flow. Častokrát pozerá do mobilu, či kontroluje hodinky. Postupom času si uvedomil, že svoju silnú stránku - vedenie ľudí, by vedel využiť aj inde. Začal sa venovať organizovaniu podujatí pre miestnu komunitu, lebo jeho hodnotou je aj to, že má rád ľudí. Už počas prvej akcie mu ani len nenapadlo skontrolovať mobil či hodinky. Na futbal však nezanevrel. Stále sa s kamarátmi rád zájde pozrieť na zápasy miestneho tímu, no svoj potenciál napĺňa inde.

 

A ako je to v tvojom prípade? Došlo k prepojeniu tvojich troch kruhov - silných stránok, hodnôt a aktivít, ktoré ťa dostávajú do stavu flow?

Dajte o tejto technike vedieť aj svojim známym:
Vzdelávacia platforma plná soft skills nástrojov patrí pod vzdelávaciu spoločnosť SUVko Coaching, ktorá tieto nástroje preveruje a trénuje vo firemnom vzdelávaní.
http://www.suvko.sk
Kontaktné údaje
© Copyright 2018 - SUVko s.r.o.  - Všetky práva vyhradené
Scroll Up
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram