Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Stiahnite si náš E-BOOK 
6 PRAVIDIEL PRE EFEKTÍVNE MEETINGY

Využi potenciál svojho tímu naplno

Tomáš práve zažil zaujímavú vec. Za najslabšieho člena v tíme vždy pokladal Jakuba, ktorý mal na starosti administratívne úlohy, vystavovanie faktúr a bežnú komunikáciu so zákazníkmi. Pri svojej práci zvykol robiť chyby, nedodržiaval termíny a niekedy sa zdalo, že sa buď nedokáže sústrediť, alebo sa mu skrátka nechce. Tomáš však pred týždňom zadal tímu nečakanú úlohu – vymyslieť nové spôsoby, ako zaujať zákazníka, najmä na sociálnych sieťach. A bol to práve Jakub, ktorý prišiel s najväčším množstvom nápadov.

Jeho nápady boli originálne, nápadité a určite by pritiahli nových zákazníkov. Čo je však zaujímavejšie, Jakub nepôsobil znudene, ako zvyčajne. Naopak, plnenie tejto úlohy ho nadchlo natoľko, že svoj entuziazmus preniesol na celý tím. Táto skúsenosť prinútila Tomáša zamyslieť sa, či je Jakub na správnej pozícii.

Čo sú Belbinove roly

Tímové roly vznikli na základe výskumu Dr. Meredith Belbina, ktorý si všímal rozdiely medzi úspešnejšími a menej úspešnými tímami. Belbin identifikoval 9 typov správania, ktoré nazval tímovými rolami. Všetky roly majú svoje pozitíva, prínosy pre tím, ako aj nedostatky.

Každý človek má viacero rolí, zvyčajne tri až štyri. Naopak, mať len jednu tímovú rolu je veľmi vzácne. Ak spoznáš svoju rolu, či už ako líder alebo člen tímu,  môžeš pracovať na nájdení čo najvhodnejšieho miesta v tíme a využiť tak svoj potenciál čo najlepšie. Tímové roly však nie sú nemenné a ovplyvňujú ich rôzne faktory.

9 typov rolí

Tímové roly môžeme rozdeliť do troch kategórií – roly zamerané na činy, roly zamerané na ľudí a rozumovo založené roly.

***

Roly zamerané na činy – nápady vedia uskutočniť v praxi

 1. Konkretizátor (Shaper) –  skeptický extrovert

Silné stránky

 • Prináša do tímu veľa energie, je hnacím motorom činností
 • Je dobrým lídrom, ktorý dokáže presadiť aj menej populárne opatrenia
 • Svojim entuziazmom posúva tím dopredu, nedovolí mu vydýchnuť
 • Dokáže usmerniť a riadiť činnosti

Slabiny

 • Jeho súťaživosť môže pôsobiť až agresívne
 • Keď nejdú veci ako chce, dokáže byť tvrdohlavý a prejaviť nespokojnosť
 • Je značne emocionálne založený
 • Jeho energia môže byť pre niektorých odradzujúca
 1. Implementátor (Implementer) – prináša do tímu disciplínu

Silné stránky

 • Je prakticky orientovaný, nápady dokáže zrealizovať v praxi
 • Navrhuje postup práce, vytvára plány a harmonogramy
 • Vie sa zamerať na to, čo je potrebné
 • systematický prístup a komplikované úlohy dokáže rozdeliť na zvládnuteľné časti

Slabiny

 • Môže sa zdať ťažkopádny, málo flexibilný
 • Neoverené nápady môže prehliadnuť
 • Svojich plánov sa až tvrdohlavo drží
 • Je konzervatívny a málo otvorený novým myšlienkam
 1. Finalizátor (Completer Finisher) – produktívny detailista

Silné stránky

 • Spoľahlivo dodržiava termíny
 • Sústreďuje sa na detaily, je perfekcionista
 • Dodržiava postupy a veci dotiahne do dokonalosti
 • Začatú úlohu vždy dokončí

Slabiny

 • Má sklony prehnane sa strachovať
 • Neochotne necháva ostatných podieľať sa na práci, nerád deleguje
 • Kvôli svojmu perfekcionizmu radšej všetko robí sám
 • Nedokáže tolerovať odfláknutú prácu a nedomyslené nápady

***

Roly zamerané na ľudí – spájajú ľudí a myšlienky

 1. Koordinátor (Co-ordinator) – vnáša do tímu disciplínu

Silné stránky

 • Vyzretý a sebavedomý líder, prirodzená autorita
 • Z odlišností a silných stránok členov tímu dokáže vyťažiť maximum
 • Dáva ľudí dokopy, aby podporil tím
 • Vďaka jeho schopnosti rozpoznať potenciál ľudí pri ňom dokážu rásť aj menej výrazní členovia tímu

Slabiny

 • Dokáže ovplyvniť druhých a preto môže pôsobiť ako manipulátor
 • Stavaním sa do pozície vodcu môže vytvoriť negatívnu náladu na pracovisku
 • Svoju prácu si často uľahčuje delegovaním
 • Má tendenciu brať si zásluhy za prácu celého tímu
 1. Tímový pracovník (Team Worker) – diplomat, ktorý je pre tím oporou

Silné stránky

 • Je priateľský, spoločenský, zakladá si na medziľudských vzťahoch a je dobrý poslucháč
 • Vytvára dobrú atmosféru a predchádza konfliktom
 • Zvyšuje morálku a vie sa prispôsobiť rôznym situáciám
 • Často je medzi vrcholovými manažérmi

Slabiny

 • Nedokáže sa v krízových situáciách rozhodovať
 • Váha pokiaľ ide o rozhodnutia, ktoré by mohli zraniť niekoho city
 • Vyhýbanie sa konfliktom za každú cenu môže byť prekážkou pre napredovanie tímu
 • Príliš veľa tímových hráčov v kolektíve by mohlo spomaliť proces rozhodovania
 1. Zásobovač (Resource Investigator) – získava nové kontakty

Silné stránky

 • Nadšený a komunikatívny extrovert
 • Je zvedavý, rád objavuje nové a vzrušujúce príležitosti
 • Ľahko nadväzuje vzťahy, vie získať nových zákazníkov
 • Zakladá si na spätnej väzbe, vie ju dobre zužitkovať

Slabiny

 • Prílišný optimizmus
 • Po prvotnom nadšení môže rýchlo stratiť zápal
 • Keďže nadšenie nevydrží dlho, môže premeškať zaujímavé príležitosti
 • Zameriava sa len na potenciál, nie na detaily

***

Roly zamerané na myšlienky – analyzujú možnosti a majú technické znalosti

 1. Inovátor (Plant) – prináša inovatívne riešenia

Silné stránky

 • Je kreatívny, prináša nové, neočakávané nápady
 • Dokáže riešiť náročné problémy inovatívnym spôsobom
 • Môže priniesť nové postupy a spôsoby uvažovania
 • Pomáha tímu pohnúť sa ďalej, ak stagnuje

Slabiny

 • Má originálne nápady, ale chýba mu praktické myslenie
 • Nechá sa pohltiť nápadom, ktorý však pre tím nemusí byť najlepšou voľbou
 • Je príliš zaujatý svojimi myšlienkami až zabúda na komunikáciu s tímom
 • Často ignoruje autority
 1. Kontrolór - Hodnotiteľ (Monitor Evaluator) – kriticky analyzuje rozhodnutia

Silné stránky

 • Je konzervatívny, seriózny, tichý
 • Má kritické myslenie a neuniknú mu žiadne chyby
 • Pri rozhodovaní dôkladne zvažuje rôzne faktory a efektívnosť nápadov
 • Má výborné pozorovacie schopnosti

Slabiny

 • Chýba mu hnacia sila, schopnosť inšpirovať ostatných
 • Je skeptický pokiaľ ide o nové nápady
 • Rozhodovanie mu môže trvať pridlho, čo môže byť pre zvyšok tímu frustrujúce
 • Chýba mu nadšenie pre vec, môže pôsobiť nudne
 1. Odborník (Specialist) – vo svojej oblasti je expertom

Silné stránky

 • Je odborník v určitej oblasti
 • Jeho špecializácia je preňho ako hobby, rád o nej rozpráva
 • Svoje zanietenie preukazuje aj tým, že sa vo svojej oblasti aj naďalej vzdeláva, potrebuje mať najnovšie informácie
 • Pôsobí ako odborný garant

Slabiny

 • Je úzko zameraný len na svoju oblasť
 • Prispieva iba vo svojej oblasti
 • Má tendenciu zaoberať sa len a len odbornými záležitosťami
 • Kvôli hlbšiemu poznaniu svojej oblasti často zabúda, že ostatní členovia tímu nie sú rovnako informovaní a v jeho prejave sa môžu strácať

Belbinove roly v praxi

Po spoznaní deviatich tímových rolí prichádza na rad otázka: Čo s tým? Poznať tímové roly je dôležité ako pri zostavovaní nového tímu, tak aj pri snahe zefektívniť prácu existujúceho tímu.

Základom dobre fungujúceho tímu je vyhnúť sa jednotvárnosti, teda vyhnúť sa tomu, aby vznikol tím s veľmi podobným súborom rolí. Napríklad v tíme, kde prevláda rola inovátora, sa môže stať, že členovia budú síce chrliť inovatívne nápady, avšak nebude ich mať kto uskutočniť. K zostaveniu takého tímu by mohlo dôjsť, ak si členov vyberáš na základe splnenia rovnakého typu úloh. Síce by si získal ľudí, ktorí sú v niečom najlepší, ale v inej oblasti by im mohla chýbať motivácia, zanietenie, flow.

Rozdelenie rolí podľa kategórií – roly zamerané na činy, roly zamerané na ľudí a roly zamerané na myšlienky – je pri zostavovaní tímu kľúčové. Ideálny tím by totiž mal mať zastúpenie z každej kategórie. Základom sú tri roly: inovátor, implementátor a koordinátor. S nimi vytvoríš tím, ktorý bude schopný prinášať riešenia aj ťažších problémov, bude ich vedieť prakticky implementovať a bude pracovať organizovane.

Za zmienku stojí aj počet členov v tíme. Existuje ideálne množstvo členov pre čo najefektívnejšiu prácu? Belbin skúmal aj to a prišiel na ideálne číslo – šesť členov. Jeho výskum totiž ukázal, že menej než šesť členov sa s množstvom práce trápilo a ich povinnosti sa prekrývali, kým sedem a viac členov v pracovnom tempe poľavili a urobili len toľko práce, koľko zvládol už šesťčlenný tím.

***

Na začiatku výskumu si Dr. Belbin myslel, že sa mu podarí nájsť ideálneho pracovníka. Po vytvorení delenia tímových rolí veril, že ho našiel. Implementátor bol totiž disciplinovaný, praktický a zorganizovaný. Keď však vytvoril tím týchto „dokonalých pracovníkov“, výsledky boli obrovským sklamaním. Ak teda zostavuješ tím alebo sa snažíš zlepšiť výkon existujúceho tímu, maj na pamäti, že v tých najúspešnejších má zastúpenie každá kategória rolí. Práve to je tým ideálnym vzorcom na tím, ktorý si dokáže poradiť s akýmkoľvek druhom úloh.

Zhrnutie

Existuje 9 typov tímových rolí:

 1. Konkretizátor (Shaper) –  skeptický extrovert
 2. Implementátor (Implementer) – prináša do tímu disciplínu
 3. Finalizátor (Completer Finisher) – produktívny detailista
 4. Koordinátor (Co-ordinator) – vnáša do tímu disciplínu
 5. Tímový pracovník (Team Worker) – diplomat, ktorý je pre tím oporou
 6. Zásobovač (Resource Investigator) – získava nové kontakty
 7. Inovátor (Plant) – prináša inovatívne riešenia
 8. Kontrolór – Hodnotiteľ (Monitor Evaluator) – kriticky analyzuje rozhodnutia
 9. Odborník (Specialist) – vo svojej oblasti je expertom
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
download udemy paid course for free
download intex firmware
Download WordPress Themes
free online course

E-BOOK ZDARMA:
6 PRAVIDIEL PRE EFEKTÍVNE MEETINGY

STIAHNUŤ TERAZ >>

PRIHLÁSENIE NA ODBER NÁSTROJOV NA E-MAIL

Nový nástroj každý týždeň?

CHCEM ODOBERAŤ NÁSTROJE

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vzdelávacia platforma plná soft skills nástrojov patrí pod vzdelávaciu spoločnosť SUVko Coaching, ktorá tieto nástroje preveruje a trénuje vo firemnom vzdelávaní.
Kontaktné údaje
© Copyright 2018 - SUVko s.r.o.  - Všetky práva vyhradené
Scroll Up
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram