Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Stiahnite si náš E-BOOK 
6 PRAVIDIEL PRE EFEKTÍVNE MEETINGY

Transakčná analýza

Ako ego stavy ovplyvňujú správanie

Ivana vedie tím vývojárov aplikácií v IT firme. Mesiac pracujú na veľkom a dôležitom projekte. Má však pocit, že členovia jej tímu si to neuvedomujú. Neustále robia chyby, čo ohrozuje dodržanie termínu odovzdania. Ivana je z toho frustrovaná a na poslednom meetingu to ostatným dala pocítiť. Sklamanie a nervozita v jej hlase sa nedali prehliadnuť. Všetci len ticho sedeli a mali pocit, akoby mali opäť 6 rokov a niekto ich karhal za niečo zlé.

 

Pravdepodobne si aj ty zažil situácie, kedy si mal pocit, že niekto s tebou jedná ako s dieťaťom. Alebo si sa ocitol na opačnej strane. Dokonca je veľmi pravdepodobné, že si si vyskúšal obe roly. Aký to má ale súvis s transakčnou analýzou? O tom sa dočítaš nižšie.

 

Fyziku za tým nehľadaj

Hoci sa môže na prvý pohľad zdať, že ide o terminológiu fyziky, transakčná analýza súvisí s psychológiou. Jej autorom je Eric Berne. A čo to vlastne je? Ide o analýzu, ktorá popisuje, ako naše interakcie s inými ľuďmi súvisia s tzv. ego stavmi. Berne rozlišuje tri ego stavy, pričom každý z nich je istý spôsob myslenia, správania a komunikácie:

 1.     Rodič

Ide o ego stav, kedy chtiac či nechtiac preberáme vzory správania od našich rodičov, prípadne ďalších ľudí, ktorí nás ovplyvnili. Človek sa bez dlhšieho premýšľania rozhoduje, čo je dobré a zlé, alebo ako by mali ľudia žiť. Rodič ako ego stav môže byť:

 •   Starostlivý – pochádza z potreby podporovať a pomáhať, preto sú typické frázy ako: „Z mojich skúseností by pre vás bolo dobré, keby ste si svoje úlohy rozdelili na čiastkové.“ Starostlivý rodič je silný, vzbudzuje rešpekt a úctu.
 •   Kritický – sa riadi disciplínou a mocou, ktorú v určitej situácii nad druhým získal. Povie skôr niečo v zmysle: „Ak to neurobíš, nemáš tu budúcnosť.“

 

 1.     Dieťa

V tomto ego stave sa správame ako deti, ktorými sme kedysi boli – napríklad reagujeme na základe emócií bez rozumovej kontroly. Dieťaťu je vlastná aj zvedavosť, tvorivosť, spontánnosť, túžba po poznaní a neskazená schopnosť prežívania. Tento ego stav môžeme ďalej rozdeliť na dieťa:

 •    Slobodné –  Medzi kladné stránky patrí hravosť, kreativita, odvaha skúšať nové veci, zdravé riskovanie, medzi tie negatívne byť stredobodom pozornosti za každú cenu, nezáujem o spoločenské konvencie, či egoizmus.
 •    Poslušné – Poslušné dieťa je prispôsobivé, slušné, zdvorilé, akceptuje pravidlá, ale na druhej strane má nízku sebadôveru, je utiahnuté a máva pocit bezcennosti.
 •    Vzdorovité – Vzdorovité dieťa sa prejavuje rebéliou, odvahou oponovať autorite, bojom proti nespravodlivosti, z negatívnych vlastností je to urážlivosť, trucovitosť a pomstychtivosť.

 

 1.     Dospelý

Pri tomto ego stave človek objektívne hodnotí svoje okolie a zvažuje možnosti na základe skúseností. Pri rozhodovaní aj pri riešení problémov sa riadi logikou a rozumom. Dokáže najlepšie zhodnotiť realitu, pretože nie je zaťažený emóciami.

Všetci máme v sebe rodiča, dieťa aj dospelého. Je potrebné si uvedomiť aký ego stav kedy používame. Najideálnejšie je, ak budeme komunikovať ako dospelý s dospelým. Čo sa lídra týka, tak v tradičnom ponímaní v sebe ukrýva starostlivého i kritického rodiča, dospelého, aj slobodné dieťa. Dokáže podporiť tím, stanoviť hranice, rozhodovať sa na základe faktov, no na druhej strane vie byť aj zábavný a kreatívny. No závisí to aj od konkrétnej situácie. V kreatívnych odvetviach sú lídri v stave ega dieťaťa prijateľnejší a naopak, v spoločnostiach s jasnou hierarchiou dosiahnu lídri v stave ega rodiča a dospelého lepšie výsledky.

 

Ego stavy verzus komunikácia

Ľudská komunikácia prebieha medzi dvoma stranami – vysielateľom informácie a jej príjemcom. Môžeme ju rozdeliť na základné prvky nazývané transakcie, kde každá zo strán vystupuje v niektorom stave ega a snaží sa osloviť niektorý stav ega u toho druhého.

 

Pri komplementárnej transakcii sú obe strany v rovnakom stave ega. Autor metódy zistil, že bezproblémový je práve tento typ transakcie, teda kombinácie:

 • Rodič – rodič: obe strany komunikujú na úrovni rodiča a reakciu rodiča aj očakávajú. Napríklad: „Tie naše servery v poslednom čase neustále padajú.“ – „Áno, je to naozaj strašné.“ V tomto prípade obaja hodnotia tú istú vec.
 •  Dospelý – dospelý: ako príklad môže slúžiť rozhovor, kedy si jedna strana pýta informáciu a druhá jej ju poskytuje: „Kedy odovzdávame ten projekt?“ – „Na budúci týždeň v piatok.“
 • Dieťa – dieťa: príkladom je situácia, kedy sú obe strany zdieľajú nadšenie z niečoho: „Jéj, to je super!“ – „Fíha, no toto…“

 

Pri skríženej transakcii sú obe strany v rozdielnom stave ega a dochádza
k problémovej komunikácii:

 • Dospelý – rodič a naopak: „Kedy odovzdáš svoju časť projektu?“ – „Čo sa ma to stále pýtaš.“ Po tejto odpovedi obvykle nasleduje v lepšom prípade doplnková reakcia  dieťaťa: „Prepáč, len sa pýtam.“ V horšom prípade a častejšie prichádza reakcia typu rodiča: „Nebuď nervózny a odpovedz mi.“
 • Dospelý – dieťa a naopak: „Kedy odovzdáš svoju časť projektu?“ – „Panebože, keď bude hotová, donesiem ti ju.“ Aby sa konflikt nerozvíjal, ďalšia veta  by mala byť typu dieťaťa alebo by sa mala zopakovať otázka dospelého s tým, že partner prejde do racionálnej roviny dospelého a dá informáciu, ktorú sme chceli.
 • Rodič – dieťa a naopak: ako príklad nám poslúži situácia, kedy Ivana v pozícii rodiča „karhala“ svoj tím: „Nesutále robíte chyby a ja musím po vás všetko kontrolovať. Už ma to nebaví. Takto to ďalej nepôjde. Uvedomujete si vôbec, aký je te projekt pre nás dôležitý?“ Členovia tímu zas boli v pozícii dieťaťa.

 

Uvedené príklady sú zámerne jednoduché. V praxi sa môžeš stretnúť aj s tým, že človek odpovie viacerými vetami, pričom každá z nich patrí k inému modelu – napríklad prvá veta je typu dospelý, druhá typu dieťa a tretia rodič.

 

Cvičenie do terénu

Skús sa zamyslieť, ktorý typ reakcie prevláda u teba. Zámerne sa vystavuj rozličnému typu situácií a zapisuj si aký ego stav sa u teba prejavuje. Ak zistíš, že to je rodič alebo dieťa na úkor dospelého, môžeš sa častejšie dostávať do zbytočných konfliktov.

 

ZHRNUTIE

Transakčná analýza popisuje, ako naše interakcie s inými ľuďmi súvisia s tzv. ego stavmi. Ego stavy sú spôsob myslenia, správania a komunikácie a môžu byť:

 • Rodič – rozhoduje sa, čo je dobré/zlé bez premýšľania. Môže byť: starostlivý a kritický.
 • Dieťa – reaguje na základe emócií, je spontánne a tvorivé. Môže byť: slobodné, poslušné, vzdorovité
 • Dospelý – riadi sa logikou a rozumom, emócie sú v úzadí, je objektívy.

 

Transakcie zodpovedajú komunikácii medzi ľuďmi, kde každá zo strán vystupuje v niektorom stave ega a snaží sa osloviť niektorý stav ega u toho druhého. Môžu byť:

 • Komplementárne – obe strany v rovnakom stave ega (rodič – rodič, dospelý – dospelý, dieťa – dieťa)
 • Skrížené – strany sú v rozdielnom stave ega (dospelý – rodič a naopak, dospelý – dieťa a naopak, rodič – dieťa a naopak)

 

Download Premium WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
online free course
download mobile firmware
Download Nulled WordPress Themes
free download udemy course

E-BOOK ZDARMA:
6 PRAVIDIEL PRE EFEKTÍVNE MEETINGY

STIAHNUŤ TERAZ >>

PRIHLÁSENIE NA ODBER NÁSTROJOV NA E-MAIL

Nový nástroj každý týždeň?

CHCEM ODOBERAŤ NÁSTROJE

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vzdelávacia platforma plná soft skills nástrojov patrí pod vzdelávaciu spoločnosť SUVko Coaching, ktorá tieto nástroje preveruje a trénuje vo firemnom vzdelávaní.
Kontaktné údaje
© Copyright 2018 - SUVko s.r.o.  - Všetky práva vyhradené
Scroll Up
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram