Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

5 trendov, ktoré spravia z firemného vzdelávania zážitok pre HR aj účastníkov

Krivka firemného vzdelávania sa za posledných 10 rokov rapídne menila, keďže prvotne bolo jeho úlohou pracovať na slabých stránkach zamestnancov, obzvlášť ak nespĺňali čísla, následne sa vzdelávanie poskytovalo zamestnancom ako forma akýchsi benefitov zo strany zamestnávateľa. Bolo to zapríčinené najmä vývojom globálneho trhu, jeho trendov, a vplyvom filozofie zahraničných firiem.

Počas tréningov a vzdelávacích aktivít však často prízvukujeme, že správny prístup k práci s ľudským potenciálom netkvie ani vo výrokoch „Tvoj výkon je nedostatočný, zúčastníš sa najbližšieho školenia“ ani „ceníme si Tvoj prístup, preto si si za odmenu zabezpečil miesto v najnovšom Leadership Talent Programe“.

Odomykanie potenciálu jednotlivcov a práca so silnými stránkami zamestnancov je v súčasnosti NEVYHNUTNOSŤ pre moderné organizácie, ak chcú byť konkurencieschopné. Investovanie do toho najcennejšieho aktíva, ľudského kapitálu, je nielen prínosné, ale naviac prispieva k celkovej firemnej kultúre založenej na plnej dôvere medzi jednotlivými členmi tímov. Toto tvrdenie sa objavilo aj v nedávnej  , ktoré vydalo Svetové ekonomické fórum.

V tomto článku by sme vám chceli načrtnúť trendy, ktoré sme v odvetví firemného vzdelávania odhalili a stretávame sa s nimi čoraz častejšie. Dobrou správou je, že sú ľahko prenositeľné do vášho firemného prostredia, nakoľko sú funkčne využiteľne pre svojich budúcich používateľov, vašich zamestnancov.

 

Learning Design – Koniec pre kopírovanie aktivít

Účastníci sa stávajú spolutvorcami tréningových programov, keďže sú plne zahrnutí do tvorby ich vzdelávania, sú v centre ako používateľ (User-Centered Design pozn.red.), a sú podnecovaní k tomu, aby vyjadrili ich postoje a pohľady na proces.

 

Tak ako svojho času povedal W. Edwards Deming, konzultant pre manažérov a uznávaný autor, „Ak neviete ako sa pýtať správne otázky, nič nové neobjavíte“.

Pre odhalenie jednotlivých zručností, schopností a odhalenie očakávaní účastníkov ohľadne vzdelávacieho projektu sa často využívajú dotazníky s otvorenými otázkami a tými, ktoré popisujú prípadové štúdie z ich pracovného života.

Naviac vhodne zostavená Focus Group, t.j. cieľová skupina s úzkym zameraním sa na danú tému/výzvu, ktorá sleduje každodenné aktivity účastníkov, dokáže vhodne doplniť dáta pre zostavenie vzdelávania „na mieru“.

Takýto proces tvorenia, vykonaný ešte pred samotnými workshopmi či tréningmi, odzrkadľuje individuálne a skupinové potreby a má dva zásadné úžitky pre firemné vzdelávanie:

 

  1. nakoľko je názor zadávateľa podporený, aj keď nie je vždy odlišný (čo je potrebné z praxe pripomenúť), pohľadom od účastníkov vzdelávania, predstavuje kvantitatívne hľadisko pre zostavenie vzdelávacieho procesu.
  2. Naviac to slúži ako podpora pre angažovanosť zamestnancov zúčastniť sa takto „na mieru šitej“ aktivity, ktorú sami spoluvytvárali, tzv. co-creation, čo slúži ako kvalitatívne hľadisko z pohľadu vzdelávacieho procesu. Účastníci sú tak priamo zahrnutí do tvorby projektu, ktorý priamo odráža ich konkrétne osobné motívy. Nastáva tak personalizácia v rámci jednotlivých tréningov a tzv. on-demand vzdelávanie je týmto Learning Design procesom plne zaistené a pokryté.

 

Future Skills Tréningy – Forma tvaruje proces

Účastníci a ich individuálne potreby sa stávajú pre synergiu danej skupiny najkľúčovejšie.

Prvým prvkom ako to docieliť, je menší počet účastníkov v konkrétnej skupine. Ten oproti pôvodným formám školení klesá, nie je väčší ako 5-6 účastníkov, čo zaručuje neopakovateľnú dynamiku, maximálnu interakciu. V rámci skupiny sú tak všetci zapojení rovnako, čo ocení nielen tréner ale najmä samotní účastníci pre svoje osobné výstupy zo vzdelávania.

Naviac nedávne štúdie preukázali, že ak sa účastníci aktívne nezapájajú počas diskusií vo veľkých skupinách, vo väčšine prípadov to nie je problém ich lenivosti, ako si to predtým zainteresované strany mysleli. Ide skôr o problém spojený so sebavedomím jedinca, a teda v menších skupinách sa dá častejšie docieliť pocit komfortu, neformálnosti, čo umožňuje trénerom a facilitátorom zahrnúť všetkých členov tímu do podnetnej diskusie, ktorá im dáva SUPERSILU v podobe permanentnej spätnej väzby z hľadiska ich zručností.

 

NÁŠ TIP PRE TRÉNINGOVÚ AKTIVITU: Je skvelé, ak do všetkých aktivít angažujete účastníkov ako je to len možné a on-line nástroje pre priamu komunikáciu s vašim publikom, napr. Mentimeter alebo Kahoot!, môžu poslúžiť ako jednak náučné, užitočné a efektívne pre zapojenie všetkých účastníkov rovnako, a naviac je vzdelávanie hravé a zábavné, tzv. edutainment princíp.

Druhým dôležitým prvkom pre docielenie správnej formy vzdelávania je, že tréningové moduly pokrývajúce jednu tému, napr. „Ako delegovať úlohy v tíme“, sú rozdelené do niekoľkých kratších interaktívnych workshop blokov, v porovnaní s tradičnými dlhými 8 hodinovými modulmi. Táto zmena je spôsobená najmä dokázaným faktom, že kognitívny limit účastníkov, kedy sú schopní sa maximálne sústrediť netrvá dlhšie ako 4-4,5 hodiny.

 

Konzultácia po adaptačnom procese – Nevyhnutný následný krok

Nakoľko sa jednotlivci a ich požiadavky ohľadne potrebných zručností  stávajú viac dominantnými, takáto orientácia na koncového používateľa (User-Centered Design) sa následne pretavuje do adaptačného procesu, kde sa novonadobudnuté know-how a zručnosti transformujú do schopností, úplne nových návykov a vzorcov správania.

Preto veľa spoločností zaradilo individuálne adaptačné, face-to-face, konzultácie, koučing s účastníkmi, mentoring rozhovory alebo shadowing či už sa jedná o vedúcich pracovníkov alebo ich členov tímov, ako nevyhnutný a logický krok pre to, aby sa zaistila implementácia zručností do prostredia danej firmy a jej kultúry.  

 

Gamifikácia – Učenie cez pútavý herný dizajn

Gamifikačný prístup predstavuje fenomén, ktorý sa čoraz viac zakoreňuje do procesov firemného vzdelávania za posledné roky a teší sa stále väčšej a väčšej popularite. Odpoveď na to, prečo je to tak, je pomerne jednoduchá. Účastníkov motivujú aktívne sa zapájať do vzdelávania samotné herné prvky, nakoľko rýchlo dokážu odstrániť bariéry, a tak vytvárajú tím prepojený spoločnými zručnosťami vo vysoko kreatívnom prostredí otvorenom pre spoluprácu a zdravú súťaživosť.

Následne sú výstupy z hry ľahko a intuitívne prenositeľné do každodenného života a práce, či už bola hra vykonaná v online alebo offline prostredí. Primárnym cieľom nie je len učenie sa zručnostiam, ale hra ich dokáže strategicky rozvíjať. Takáto forma v sebe ponúka pomoc pri dosahovaní daných cieľov spoločnosti, naviac to ide ruka v ruke s tzv. peer learning prístupom, učením sa navzájom od kolegov/iných členov tímu, či už využitím online aplikácií, kde je možnosť diskutovať v chate a porovnávať vzájomné skóre alebo zorganizovaním workshopu, ktorý je založený napríklad na adaptácii známej počítačovej hry #LearningByPlaying.

Naviac sa čoraz viac pri takýchto gamifikačných aktivitách využívajú prvky virtuálnej alebo rozšírenej reality (VR/AR), čo efektívne podporuje “real-time“ zážitok z danej hry.

 

 

On-line vzdelávanie – Skutočné učenie začína po tréningu

Ako preukázal nedávny výskum v Ericsson Mobility Report, takmer 8 z 10 osôb bude v roku 2020 využívať smartfón. Platformy on-line vzdelávania tak hrajú dôležitú úlohu pre účastníkov, ako funkčná podpora k tréningu či workshopu. Je to miesto, kde si môžu prezerať prípadové štúdie, nástroje a zaujímavé tréningy s pracovnými zošitmi, ktoré si vedia prispôsobiť na svoje reálie a profesiu. 

Naviac sa tak zavádza do praxe kognitívna flexibilita, t.j. myslenie vo viacerých konceptoch, v kombinácii s interaktívnou technológiou (napr. rozličnosť v nových konceptoch, hypertextové prepojenie v článkoch). To v značnej miere prospieva k rozvoju reakcií na zmeny, kritické myslenie a posilňujú neurónové cesty v našom mozgu.

Nesmieme zabudnúť ani na fakt, tak ako ho opísal Gary Vaynerchuck, guru na sociálne siete, že on-line vzdelávacie platformy vytvárajú stále viac a viac obsahu zameraného na podcasty, webináre a živé prenosy, tzv. Nárast Audiobrandingu.

 

Keďže nám súčasný trh ponúka skvelé možnosti, moderné firemné vzdelávanie by ich malo kopírovať v rámci trendov, ktoré ponúkajú plne profesionálne prístupy založené na dátach pre zamestnancov, lídrov a ich tímy.

Často si kupujeme nové mobilné telefóny raz za rok či dva, klikneme na aplikácie, aby sme ich aktualizovali, avšak otázkou je „Robíme tento update 4.0 v rámci našich zručností, schopností a nastavenia mysle?“

Trúfame si povedať, že ak sa týmto princípom riadiť budeme, tak nás potom čaká svetlá budúcnosť!

 

 

 

 

 

 

 

Dajte o tejto technike vedieť aj svojim známym:
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
free online course
download coolpad firmware
Download WordPress Themes
lynda course free download

PRIHLÁSENIE NA ODBER NÁSTROJOV NA E-MAIL

Nový nástroj každý týždeň?

CHCEM ODOBERAŤ NÁSTROJE

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vzdelávacia platforma plná soft skills nástrojov patrí pod vzdelávaciu spoločnosť SUVko Coaching, ktorá tieto nástroje preveruje a trénuje vo firemnom vzdelávaní.
Kontaktné údaje
© Copyright 2018 - SUVko s.r.o.  - Všetky práva vyhradené
Scroll Up
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram