Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Stiahnite si náš E-BOOK 
6 PRAVIDIEL PRE EFEKTÍVNE MEETINGY

Ako vytvoriť profesionálny životopis, ktorý neskončí v koši

Životopis profesionála

Životopis je krátky sumár tvojich kariérnych skúseností, dosiahnutého vzdelania a iných úspechov. Taký personalista či zamestnávateľ si pri výbere vhodného kandidáta musí prejsť kopou častokrát nezáživných životopisov. Chceš ten job dostať práve ty? Stačí vyniknúť!

 

Ako sa vyhnúť tuctovému životopisu

 • Urob dobrý prvý dojem

Práve preto, aby sa tvoje Cvčko nestratilo v hromade ďalších, budeš musieť popracovať na vizuále. Ten zahŕňa vhodné formátovanie, prehľadnosť, organizáciu textu, grafickú stránku a výber dobre čitateľného písma (vyhni sa fontom ako Comic Sans a ubezpeč sa, že je font vhodný pre znaky slovenskej abecedy), . Dnes je už dostupných mnoho stránok na tvorbu životopisu a šablón, ktoré budú vyzerať profesionálnejšie, než jednoduchý dokument vo Worde.

 

 • Zváž, či to tam musí byť

Dnes je už samozrejmosťou, že sa do životopisu neuvádzajú informácie o rodinnom stave, národnosti, či politickej príslušnosti, na ktoré by sa ťa nemali pýtať ani na pohovore. Zbytočné je takisto uvádzať všetky svoje úspechy a pracovné skúsenosti, ktoré s danou pozíciou nesúvisia. Je síce fajn, že si vyhral krajské kolo historickej olympiády a v lete si si privyrobil predávaním zmrzliny, ale tieto skúsenosti s pozíciou finančného kontrolóra veľmi nesúvisia.

 

 • Zváž, akou formou podávaš informácie

Na Slovensku máme zvyk do jedného riadku vypísať všetky koníčky a vlastnosti. Chceš sa odlíšiť? Nerob to! Ak máš naozaj originálne záujmy, ktoré môžu byť pre danú pozíciu prínosom, smelo tam s nimi. Táto sekcia však väčšinou skončí ako ničnevraviaci zoznam činností, ktorým sa venuje takmer každý, a vlastností, ktoré tiež veľa neprezradia. Ak sa chceš viac venovať svojim vlastnostiam, môžeš tak urobiť buď v motivačnom liste, kde na konkrétnych príkladoch vysvetlíš, ako a kde tieto vlastnosti využívaš, alebo ich zakomponuj v zaujímavom grafickom spracovaní.

 

 • Think out of the box

Ak chceš získať prácu svojich snov, budeš musieť prísť s nekonvenčným nápadom, ako zaujať. Môžeš sa nechať inšpirovať mladým dizajnérom Filipom Šantom, ktorý zaujal svojim životopisom vo forme webstránky takemetosiliconvalley.com. Takýmto originálnym spôsobom sa uchádzal o prácu vo vysnenom Sillicon Valley a hádaj, či ju aj dostal. 😉

***


Aké údaje by mal životopis obsahovať

Pre životopis sú dôležité štyri typy informácií – tvoje osobné údaje, vzdelanie, pracovné skúsenosti a zručnosti. Každá kategória by mala obsahovať len tie najdôležitejšie a najnevyhnutnejšie informácie. Veď mysli na toho chudáka personalistu, pre ktorého je to možno už dvadsiaty a zďaleka nie posledný životopis.

S výberom tých najpodstatnejších informácií je spojená aj dĺžka životopisu. V zásade by si nemal presiahnuť jednu stranu. Máš pred sebou zoznam predchádzajúcich pracovných pozícií, absolvovaných kurzov, získaných kvalifikácií a nevieš, čoho sa vzdať? Áno, môže sa to zdať nefér, prečo by si sa mal obmedziť len na jednu stranu, keď máš toho toľko za sebou, ale odpoveď je jednoduchá: Ak to dokáže Elon Musk, dokážeš to aj ty!

 1. Osobné údaje a kontaktné informácie
 • Meno, priezvisko.
 • Adresa.
 • Telefónne číslo vo formáte s medzinárodnou predvoľbou (napr. +421).
 • Profesionálna e-mailová adresa najlepšie vo formáte meno.priezvisko, nie adresa s prezývkou z četu.
 • Fotografia, samozrejme, nie je nutnosťou (ak si ju spoločnosť nevyžiada), ale môže byť výhodou – zamestnávateľ si ťa dokáže predstaviť, vytvorí si osobnejší vzťah.
 • V niektorých prípadoch možno uviesť svoj profesionálny profil na sociálnych sieťach ako LinkedIn, iné siete je možno zvážiť podľa konkrétnej pozície.

 

 1. Vzdelanie
 • Uvádza sa chronologicky od najvyššieho dosiahnutého vzdelania, pričom základná škola sa nezvykne uvádzať, ak to nie je tvoje najvyššie ukončené vzdelanie.
 • Vždy uveď celý názov školy, nie skratky, a v prípade vysokej školy aj odbor, zameranie.
 • Obsah tejto sekcie závisí od toho, či si čerstvý absolvent a nemáš ešte mnoho pracovných skúseností, alebo máš za sebou niekoľkoročnú kariéru. Ak už dlhšie pracuješ, táto sekcia môže byť stručnejšia a zameraj sa skôr na svoje kariérne úspechy. V prípade absolventov je na mieste povenovať sa tejto časti hlbšie. Môžeš spomenúť názov záverečnej práce, akým výskumom a projektom si sa venoval, či aké akademické úspechy si dosiahol.
 • Môžeš tu uviesť aj absolvované štúdium v zahraničí, Erasmus, výmenné pobyty, stáže aj doplnkové vzdelanie, kurzy a získané certifikáty, ktoré sú pre danú pozíciu podstatné.

 

 1. Pracovné skúsenosti
 • Uvádzajú sa chronologicky od posledného zamestnania.
 • Dôležitá je prehľadnosť – každú pozíciu uveď v osobitnom bode s dátumom začatia a ukončenia pracovného pomeru.
 • Vždy uveď, o akú pracovnú pozíciu išlo, čo bolo v tvojej pracovnej náplni, čo si mal na starosti.
 • Zameraj sa na tie najdôležitejšie pozície – dlhší opis venuj tým relevantnejším, kým tie menej dôležité stačí spomenúť, aby ti napríklad nevznikla v životopise diera medzi dvoma dôležitejšími pozíciami, čo by mohlo vytvoriť dojem, že si v danej dobe bol nezamestnaný.
 • Ak chceš ohúriť, buď konkrétny a použi fakty a čísla. Porovnaj, ako vyznie: „Mal som na starosti Facebook.“ vs. „Prepracoval som Facebookovú stránku spoločnosti, ktorá dosiahla 80.000 fanúšikov (40% nárast za tri mesiace), čo zvýšilo náš mesačný obrat o 7%.“

 

 1. Zručnosti
 • Zručnosti delíme na tvrdé a mäkké. Tvrdé zručnosti sú technické, odborné znalosti ako napríklad programovanie, účtovníctvo a jazykové znalosti. Mäkké zručnosti sú medziľudské zručnosti, ku ktorým patrí integrita, tímová práca, komunikácia, či riešenie konfliktov. Životopis by mal obsahovať relevantné zručnosti z oboch kategórií.
 • Tvrdé zručnosti:
 • Počítačové znalosti: Napríklad digitálny marketing, analýza dát, schopnosť spravovať sociálne siete, Google Analytics, programovanie a podobne. Je vždy dôležité uviesť, na akej úrovni danú zručnosť ovládaš a konkrétne programy či nástroje, s ktorými vieš pracovať.
 • Jazykové znalosti: Pri každom jazyku, ktorý ovládaš, spomeň aj úroveň. Pri niektorých typoch pozícií môžeš spomenúť aj úroveň konkrétnych zručností – čítanie, počúvanie, rozprávanie a písanie. Od druhu pracovnej pozície taktiež záleží, či úroveň opíšeš prívlastkami ako začiatočník, pokročilý, expert, alebo použiješ úrovne spoločného európskeho referenčného rámca vo formáte A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Materinský jazyk sa zvykne uvádzať len ak je životopis v cudzom jazyku, určený pre zahraničnú spoločnosť, resp. ak sa uchádzaš o prácu v zahraničí.  
 • Vodičský preukaz: Uvádza sa len v prípade, ak ho nie len vlastníš, ale si aj aktívny vodič. Ak ho uvedieš, nezabudni napísať skupinu.
 • Iné: Nezabudni spomenúť absolvované kurzy, získané certifikáty či oprávnenia, ktoré s danou pozíciou súvisia. V IT oblasti môže ísť napríklad O ITIL Foundation, v oblasti finančníctva zas CFA či CPA, vo výrobnom priemysle napr. Lean management a Kaizen.

 

 • Mäkké zručnosti:
 • Sú dôležité v mnohých oblastiach, najmä pre obchodné a manažérske pozície. Ide o komunikačné zručnosti (ústna a písomná komunikácia, verbálna a neverbálna komunikácia, spätná väzba), organizačné zručnosti (time-management, schopnosť rozhodovať sa, delegovať prácu, plánovanie), líderské zručnosti (vedenie tímu, zodpovednosť, asertivita), sociálne zručnosti (empatia, integrita, zvládanie kritiky) a podobne.
 • Skús sa zamyslieť nad tým, ktoré mäkké zručnosti sú pre danú pozíciu kľúčové. Veľa sa dozvieš už zo samotného inzerátu pracovnej ponuky. Ak máš napríklad pracovať v oblasti marketingu, určite bude potrebná kreativita, inovatívnosť, analytické schopnosti, či schopnosť pracovať v tíme.
 • Zameraj sa aj na to, aby zručnosti, ktoré uvedieš, boli v súlade s tvojimi doterajšími skúsenosťami. Na tieto zručnosti budeš môcť nadviazať v motivačnom liste a na pohovore. Napríklad schopnosť riešiť problémy si mohol využiť ako manažér v kaviarni, kde si sa naučil ako komunikovať so zákazníkmi, aby aj pri vzniknutom probléme mali pocit, že dostali dobrý servis a že si ich vážite.
 • Práve v tejto sekcii prejav svoju kreativitu a posnaž sa zakomponovať svoje zručnosti inak, ako len vo forme zoznamu na konci životopisu.

***

 

Predtým, než životopis odošleš

Skontroluj si:

 • Nemáš v dokumente preklepy? Ak si vo Worde nastavíš jazyk, v ktorom Cvčko píšeš, dokument by ťa mal na aspoň niektoré preklepy upozorniť. Pomáha tiež si dokument vytlačiť a prečítať z papiera.
 • Nemáš v dokumente pravopisné chyby? Ak slovenčina nie je tvoja silná stránka, daj si CVčko skontrolovať niekým, komu ide lepšie. Dobrý dojem vie totiž pokaziť aj nesprávne použitie i/y alebo čiarok.
 • Máš jednotný spôsob písania? Pri písaní sa ti môže stať, že pri jednej pracovnej pozícii uvedieš „komunikoval som so zákazníkmi“ a pri druhej zas „komunikácia so zákazníkmi“. Preto si skontroluj, či máš konzistentnú formu.  
 • Použil si vhodný jazyk? Použiť súčasný spisovný jazyk je samozrejmosťou, avšak v tomto bode ide o to, či si nepoužil príliš veľa žargónu – jazyka, ktorý používajú ľudia pracujúci v istej oblasti. Kým týmto technickým výrazom tvoji kolegovia bez problému rozumejú, personalista s nimi môže mať problém. CVčko by malo byť písané tak, aby mu rozumel nie len odborník, ale aj laik.
 • Vyhol si sa osobným zámenám? Životopis nie je formou slohu, a preto by si sa mal vyhnúť používaniu osobných zámen (ja, my).
 • Pomenoval si dokument vhodne? Aj názov dokumentu je dôležitý. Nechceš predsa poslať dokument s názvom CV_final_final_FINAL.docx. Názov by mal obsahovať tvoje priezvisko, „životopis“ a názov spoločnosti, ktorej ho posielaš.

***

Životopis predstavuje veľakrát tvoj prvý kontakt so zamestnávateľom. Preto by si ho mal vnímať ako prostriedok, ktorým máš šancu zaujať. Každý životopis vždy prispôsob konkrétnej pracovnej príležitosti. Daj si záležať nie len na obsahu, ktorý má byť relevantný a k veci, ale aj na vizuále. Životopis nemusí byť vždy len jednoduchý dokument do Worde, odlíšiť sa môžeš aj formou. Najmä ak sa uchádzaš o kreatívnu pozíciu, platí, že “sky‘s the limit”.

 

Príklady pre inšpiráciu:

 

Dana Veselá
Peter Kováč

Zhrnutie

 • Odlíš sa vizuálom
 • Zváž, ktoré informácie tam musia byť
 • Zváž formu, akou informácie podávaš
 • Buď kreatívny a nekonvenčný

Životopis má obsahovať

 1. Osobné informácie a kontaktné údaje
 2. Vzdelanie
 3. Pracovné skúsenosti
 4. Tvrdé a mäkké zručnosti
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download samsung firmware
Free Download WordPress Themes
udemy free download

E-BOOK ZDARMA:
6 PRAVIDIEL PRE EFEKTÍVNE MEETINGY

STIAHNUŤ TERAZ >>

PRIHLÁSENIE NA ODBER NÁSTROJOV NA E-MAIL

Nový nástroj každý týždeň?

CHCEM ODOBERAŤ NÁSTROJE

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vzdelávacia platforma plná soft skills nástrojov patrí pod vzdelávaciu spoločnosť SUVko Coaching, ktorá tieto nástroje preveruje a trénuje vo firemnom vzdelávaní.
Kontaktné údaje
© Copyright 2018 - SUVko s.r.o.  - Všetky práva vyhradené
Scroll Up
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram