Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Stiahnite si náš E-BOOK 
6 PRAVIDIEL PRE EFEKTÍVNE MEETINGY

Vieš, že tvoj štýl vedenia ľudí závisí od toho, akých ľudí máš v tíme?

Štýly vedenia

Predstav si, že by sme si spravili malý experiment. Zamerali by sme sa na manažérov zo všetkých firiem, konkrétne na to, ako vedú ľudí. Videli by sme, že každý z nich vedie ľudí svojím spôsobom. Niektorí z nich sú na svojich zamestnancov prísni, iní sú benevolentnejší. Pre niektorých je dôležitá spätná väzba, no iní jej neprikladajú až taký veľký význam. No nakoniec by sme našli spoločné znaky, ktoré niektorých z nich spájajú.

Tak, ako existuje rozdelenie ľudí podľa osobnostných typov, tak vieme rozdeliť aj manažérov podľa toho, ako vedú ľudí. Prečo je vlastne dobré poznať štýly vedenia? Keďže zamestnanci sú rôzni, vyžadujú aj rôzne prístupy v riadení. Vedenie ľudí pomáha nasmerovať ľudí k cieľom a k lepším výkonom.

Od direktora po liberála

Pod pojmom štýl vedenia sa chápe spôsob vykonávania riadiacej pozície manažéra vo vzťahu k pracovníkom. Autorom tohto rozdelenia je Rensis Likert, ktorý ho vypracoval na základe nasledovných organizačných premenných:

 • Vedúce procesy
 • Motivácia
 • Komunikačné procesy
 • Proces interakcia – ovplyvňovanie
 • Proces rozhodovania
 • Určovanie cieľov alebo nariadenia
 • Proces kontroly

Voľba konkrétneho štýlu závisí závisí aj od toho, akých ľudí máme v tíme.
Môže pozostávať z pracovníkov s
nízkym stupňom zrelosti - to znamená, že títo ľudia sú vo firme noví, možno ide dokonca o čerstvých absolventov. Takíto pracovníci majú nedostatok praxe a slabú motiváciu.

Na druhej strane, ak sa tím skladá z ľudí s vysokým stupňom zrelosti, tak títo majú schopnosti a znalosti na vykonanie úlohy, dokážu prebrať zodpovednosť. Dokonca vedia, prečo to robia - majú vnútornú motiváciu.

Ide o štýly:

 1.     Autokratický (direktívny) – Rob, čo ti hovorím

Manažér robí rozhodnutia bez podnetov pracovníkov. Dáva presné informácie čo a ako urobiť. Dôkladne dozerá na výkon. Spätnú väzbu nedáva. Motiváciu zakladá na hrozbách. Tento štýl má len málo prvkov správania orientovaných na pracovníka. Využíva sa v krízových situáciách alebo v prípadoch, kedy treba ovplyvniť stupeň zrelosti pracovníkov – teda, keď ide o nováčikov. Naopak, nevhodné je používať ho v situáciách, kde potrebujeme tvorivosť a samostatnosť pracovníkov.

 1.     Konzultatívny (argumentačný) – Prečo to máš robiť

Pri tomto štýle vedenia dáva manažér špecifické inštrukcie čo, kde a kedy sa má urobiť. Dozerá na plnenie fáz. Podporuje pracovníkov – vysvetľuje im, prečo sa má úloha vykonať, odpovedá na otázky. Zdôvodňuje rozhodnutia. Spätná väzba je intenzívna. Pri rozhodovaní zohľadňuje myšlienky pracovníkov. Využíva princíp odmien a snaží sa aj o budovanie vzťahov. Tento štýl nájde svoje uplatnenie pri nízkom až strednom stupni zrelosti pracovníkov.

 1.     Participatívny (demokratický) Poďme to urobiť

Manažér dáva všeobecné pokyny. Len málo času venuje dozeraniu na výkon. Zameriava sa na konečný výsledok. Spôsob vykonania úloh je na pracovníkoch, teda tí si riadia prácu sami. Rozhodnutia robí spolu s pracovníkmi, prípadne ich ponecháva na nich (v rámci obmedzení a s jeho súhlasom). Úlohou manažéra je poskytnúť povzbudenie a podporu. Tento štýl vedenia podporuje tvorivosť, samostatnosť a kvalitu práce. Vhodný je pri vysokom stupni zrelosti pracovníkov.

 1.     Liberálny (voľný) – Rob samostatne

Manažér len oboznámi pracovníkov s úlohou. Usmerňuje len málo alebo vôbec. Nedozerá na výkon, ale odpovedá na otázky. Pracovníci sú vysoko motivovaní, nepotrebujú podporu. Robia rozhodnutia v rámci obmedzení bez súhlasu. Zodpovednosť (hľadanie a realizácia práce) je prenesená na pracovníkov. Liberálny štýl je vhodný pri ovplyvňovaní pracovníkov s vysokým stupňom zrelosti. Inak však vedie k chaosu, nízkemu výkonu a nízkej tvorivosti pracovníkov.

Je potrebné poznamenať, že žiaden z existujúcich typov riadenia a vedenia ľudí nie je dobrý alebo zlý sám o sebe. Pre rôzne skupiny pracovníkov, ale aj pre každý typ organizácie či pre konkrétnu situáciu sa hodí iný štýl riadenia.

Ktorý využiť?

V praxi by využitie štýlov mohlo vyzerať tak, že ak by sme spomedzi manažérov z nášho experimentu vybrali jedného manažéra, napríklad Juraja a ten by dostal na starosti vedenie nových zamestnancov, pravdepodobne by zvolil autokratický štýl. Určite by nebol vhodný liberálny štýl, pretože ten najlepšie funguje pri zamestnancoch s vysokým stupňom zrelosti. Ak by ho predsa len použil, tak by s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobil chaos. Ak by však dostal zamestnancov s vysokým stupňom zrelosti, zrejme by použil participatívny alebo už spomínaný liberálny štýl. Títo ľudia už totiž vedia pracovať samostatne a nepotrebujú pevnú ruku.

ZHRNUTIE:

 1.     Autokratický štýl
  • Rozhodnutia bez podnetov spolupracovníkov
  • Presný opis toho, čo a ako urobiť
  • Dôkladné dozeranie na výkon
  • Žiadna spätná väzba
  • Motivácia založená na hrozbách

Vhodný: v krízových situáciách, keď treba ovplyvniť stupeň zrelosti pracovníkov

 1.     Konzultatívny štýl (argumentačný)
  • Špecifické inštrukcie čo, kde, kedy
  • Dozeranie na plnenie fáz
  • Podpora
  • Intenzívna spätná väzba
  • Pri rozhodovaní – zohľadnenie myšlienok pracovníkov
  • Princíp odmien

Vhodný: Nízky až stredný stupeň zrelosti pracovníkov

 1.     Participatívny štýl (demokratický)
  • Všeobecné pokyny
  • Málo času venovaného dozeraniu na výkon
  • Spôsob vykonania – na pracovníkoch
  • Zameranie sa na konečný výsledok
  • Rozhodnutia: spolu s pracovníkmi  / ponecháva na nich (v rámci obmedzení a s jeho súhlasom)
  • Pracovník si riadi prácu sám
  • Úloha manažéra: poskytnúť povzbudenie a podporu

Vhodný: vysoký stupeň zrelosti pracovníkov

 1.     Liberálny štýl (voľný)
  • Odpovedá na otázky
  • Usmerňuje len málo alebo vôbec
  • Nedohliada na výkon
  • Pracovníci sú vysoko motivovaní, nepotrebujú podporu
  • Zodpovednosť (hľadanie a realizácia práce) je prenesená na pracovníkov

Vhodný: pri ovplyvňovaní pracovníkov s vysokým stupňom zrelosti

Ak chceš spoznať svoju štýl vedenia úplne do hĺbky a zistiť, na čom potrebuješ popracovať pri vedení svojho tímu, tak sa určite prihlás na konzultáciu.

Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
free online course
download redmi firmware
Download WordPress Themes
free online course

E-BOOK ZDARMA:
6 PRAVIDIEL PRE EFEKTÍVNE MEETINGY

STIAHNUŤ TERAZ >>

PRIHLÁSENIE NA ODBER NÁSTROJOV NA E-MAIL

Nový nástroj každý týždeň?

CHCEM ODOBERAŤ NÁSTROJE

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vzdelávacia platforma plná soft skills nástrojov patrí pod vzdelávaciu spoločnosť SUVko Coaching, ktorá tieto nástroje preveruje a trénuje vo firemnom vzdelávaní.
Kontaktné údaje
© Copyright 2018 - SUVko s.r.o.  - Všetky práva vyhradené
Scroll Up
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram